(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Новини

Атракционна линия по случай 01-ви юни

„Столичен автотранспорт” ЕАД ще зарадва всички деца, родители и гости

Атракционен превоз за нощта на музеите

За "Нощта на Музеите" на 18 май ще се движи ретро автобусна линия

Временна автобусна линия № 82А

От 14.05.2024 г. до 12.06.2024 г. се разкрива  временна  автобусна линия № 82А

Промяна в маршрута на линия № 413

От 07.05.2024г. Автобусна линия № 413 се удължава до ж.п. гара „София Север“

Удължено работно време за Великден

„Столичен автотранспорт“ ЕАД  организира нощно движение на автобусни лини с № № 72, 83 и 85

Нова автобусна линия № Х43

Считано от 03.05.2024 год., „Столичен автотранспорт“ ЕАД  разкрива нова автобусна линия №Х43

„Информационен ден“ за двуетажните автобуси

"Столичен автотранспорт" ЕАД  организира "Информационен ден" за двуетажните автобуси

Временна реорганизация 13.04.2024

Разкрива се автобусна линия № 7ТМ

Дни на отворените врати в Столичен автотранспорт ЕАД

кампания за набиране на кандидати за длъжността „шофьор, автобус”

Ела с мен на Витоша

Пътеводител за активен ден с инициатива от Столичен автотранспорт.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.