(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Реклама

Адрес: София 1618, ул. „Житница“ № 21

Еmail: reklama@sofiabus.bg

Мобилен телефон: 0888 0888 12 – Красимир Станимиров

 

Оферта за Реклама.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.