(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Водач на автобус, непълно работно време

„ШОФЬОР, АВТОБУС“

НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Ако имате СУМПС с категория „D“ и се нуждаете от допълнителни доходи, Дружеството дава възможност за работа като шофьор на автобус в Столицата на България, на непълно работно време!

 

Ако нашето предложение отговаря на Вашето търсене и професионално развитие свържете се с нас на телефон: 0882121682

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.