(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Структура

 

„Столичен автотранспорт“ ЕАД – Организационна структура

Съвет на директорите

Председател
Илия Гътовски

Членове
Слав Монов
Любомир Ковачев
Йовелина Тихова
Лъчезар Пеков

Мениджмънт

1.Изпълнителен директор   

др. ик. Слав Монов
Роден 1975 год. в гр. София.
Завършил УНСС през 2000 год. – специалност
„Икономика  на  транспорта“  и  магистратура в
УНСС „Икономика на транспорта“ – 2003 год.

2.Зам. изп. директор по експлоатационните въпроси

инж. Павлин Василев
Роден 1979 год. в гр. София.
Завършил ТУ-София през 2003 год. – специалност
„Инженер по комуникации“  и  магистратура в
УНСС „Транспортен мениджмънт“ – 2021 год.

 

Поделенията на „Столичен автотранспорт“ ЕАД имат относителна организационна и финасова самостоятелност, но едновременно с това са подчинени на Управлението на „Столичен автотранспорт“ ЕАД което определя общите политики по планиране, финансиране и правила за работа и определяне на работните заплати в дружеството.

 

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.