(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Сервизни и други услуги

В трите поделения на Столичен автотранспорт ЕАД

се предлагат сервизни и други услуги. 

Телефони за контакт:

поделение „Земляне“ – секретар: (02) 855-61-57
поделение „Малашевци“ – секретар: (02) 945-29-27
поделение „Дружба“ – секретар: (02) 973-25-52

Предлагани услуги в АП „Земляне“ на адрес ул. „Житница“ 21.

 1. Външно измиване на единичен автобус с автоматична автомивка
 2. Външно измиване с пароструйка:
 • двигател
 • шаси и двигател

 1. Гресиране на автобус „единичен“ (до 13 метра)
 2. Работа с тежки гуми:
 • Монтаж
 • Демонтаж
 • Лепене
 1. Сервизни услуги и дефектиране
 2. Предпътен медицински преглед на водач на автобус, включително проверка за алкохол
 3. Предпътен технически преглед на автобус
 4. Теглене с аварийна кола в рамките на гр. София.
 5. Годишни технически прегледи

Ценоразпис за АП „Земляне“ – изтегли : Земляне ценоразпис

Предлагани услуги в АП „Малашевци“ на адрес ул. „Резбарска“ 11.

 1. Външно измиване на единичен автобус с автоматична автомивка
 2. Външно измиване с пароструйка:
 • двигател
 • шаси и двигател
 1. Гресиране на автобус „единичен“ (до 13 метра)
 2. Работа с тежки гуми:
 • Монтаж
 • Демонтаж
 • Лепене
 1. Сервизни услуги и дефектиране
 2. Предпътен медицински преглед на водач на автобус, включително проверка за алкохол
 3. Предпътен технически преглед на автобус
 4. Теглене с аварийна кола в рамките на гр. София.
 5. Годишни технически прегледи

Ценоразпис за АП „Малашевци“ – изтегли : Малашевци ценоразпис

Предлагани услуги в АП „Дружба“ на адрес ул. „капитан Любен Кондаков“ 7.
 1. Външно измиване на единичен автобус с автоматична автомивка
 2. Външно измиване с пароструйка:
 • двигател
 • шаси и двигател
 1. Гресиране на автобус „единичен“ (до 13 метра)
 2. Работа с тежки гуми:
 • Монтаж
 • Демонтаж
 • Лепене

4.1. Работа с гуми за леки  автомобили и джипове

 • демонтаж, монтаж и баланс
 • смяна вентил
 1. Сервизни услуги и дефектиране
 2. Предпътен технически преглед на автобус
 3. Теглене с аварийна кола в рамките на гр. София.
 4. Подаване на ток
 5. Подаване на въздух

Ценоразпис за АП „Дружба“ – изтегли: Дружба ценоразпис

Предлагани услуги за „Пътническа информация“

 1. Проверка на изправността на система за визуална пътническа информация
 2. Проверка на система за озвучаване в автобус
 3. Проверка, адаптиране и програмиране на пътническа информационна система на двуетажни и съчленени автобуси
 4. Сервизни услуги – ремонт на пътническо информационно оборудване
 5. Изготвяне на база данни за визуална пътническа информационна система
 6. Инсталиране на система за пътническа информация в автобус (с устройства на клиента)

Ценоразпис, изтегли: Малашевци пътническа информация

Предлагани Други услуги

 1. Паркинг на автобус (на открито паркомясто в АП Малашевци и АП Дружба при наличие на капацитет от свободни паркоместа) с дължина до 13.80 м, ширина до 2.55 м и височина до 4.06 м
 2. Паркинг на автобус (на открито паркомясто в АП Земляне) с дължина до 13.5 метра, ширина до 2.55 м и височина до 3.60 метра

Ценоразпис, изтегли: ценоразпис Други

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.