(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Разписания и връзки

На линковете по-долу можете да получите детайлна информация за цялата градска мрежа и начините да се възползвате от нея.


Всички разписания и маршрути на линиите ни. Интерактивна карта на маршрутите, както и виртуални табли за транспорт и паркинг.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.