(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Удължено работно време за Великден

На 04.05.2024  г. срещу 05.05.2024 г.  „Столичен автотранспорт“ ЕАД  организира нощно движение на автобусни лини с № № 72, 83 и 85 с работно време до 01:30 часа.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.