(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Промяна в маршрута на линия № 413

От 07.05.2024г. Автобусна линия № 413 се удължава до ж.п. гара „София Север“ – от спирка с код 1327 „пл. Централна гара“, продължава по бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Рожен“ (през транспортен надлез „Надежда“), по ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“, обръщане посоката на движение пред гара „София север“, двупосочно.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.