(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Атракционна линия по случай 01-ви юни

Във връзка с предстоящия ден на детето 01.06.2024г. „Столичен автотранспорт” ЕАД ще зарадва всички деца, родители и гости на Столицата с атракционен превоз, със следния маршрут:

От спирка № 6439 „пл. Св. Ал. Невски“ по ул. „Оборище“, бул. „Васил Левски“,  бул. „Цар Освободител“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Филип Кутев“, ул. „Сребърна“, бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „15-ти ноември“, ул. „Оборище“ до спирка № 6439 „пл. Св. Ал. Невски“.

Превоза от страна на Дружеството ще се осъществи с ретро Икарус 280.

За подробно разписание натиснете: ИЗТЕГЛЕТЕ РАЗПИСАНИЕ

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.