(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

„Информационен ден“ за двуетажните автобуси

На 01.05.2024 година  „Столичен автотранспорт“ ЕАД  организира

„Информационен ден“ за двуетажните автобуси. Автобусите ще бъдат показани статично на пл. „Свети Александър Невски” от 10:00 до 16:00 часа. Представители на направление „Пътническа информация и атракционни превози“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД ще дават информация за начина на пътуване с двуетажен автобус на територията на Столична община.  Мероприятието ще бъде част от отбелязването на 1-ви май „Ден на труда“

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.