(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Атракционен превоз за нощта на музеите

За Нощта на Музеите на 18 май ще се движи ретро автобусна линия от Политехническия музей, през музеите и галериите в центъра до Националния исторически музей.
Автобуси ще се движат през 20 минути между 18:00 и 00:30 часа.
„Столичен автотранспорт“ ЕАД ще участва с двуетажен автобус, разписанията може да намерите ТУК.
Линията се организира благодарение на Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, ПМП Груп 7 и „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.