(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

„Столичен автотранспорт“ ЕАД извършва  над 50 % от маршрутния пробег на целия масов градски транспорт в столицата (трамваен, тролейбусен, метро, други автобусни оператори). „Столичен автотранспорт“ ЕАД е член на UITP – Международна асоциация за обществен транспорт – Брюксел.

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси

да назначи водачи на автобуси с категория D, на пълно и непълно работно време.

Предлагаме: отлично възнаграждение, осигуряване – втора категория труд и много други придобивки.

Телефон: 0882 12 16 82

ЗА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:

Научете повече


ЗА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:

Научете повече

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси
Използване на градски транспорт

Използване на градски транспорт

Използването на градски транспорт може да бъде по-икономично отколкото поддържането на личен автомобил, включително разходи за гориво, паркиране и поддръжка.
Трафик и паркиране: Градските транспортни системи могат да помогнат в намаляването на трафика и проблемите с паркирането, като намаляват броя на индивидуалните превозни средства на пътищата.
По-голяма мобилност: Градският транспорт предоставя възможност за лесно и бързо преминаване през града, без необходимостта от търсене на паркинг или преминаване през трафик.

Градският транспорт предоставя възможност за лесно и бързо преминаване през града, без необходимостта от търсене на паркинг или преминаване през трафик.

Избери дестинация

Нови 52 броя електрически автобуси

Нови 52 броя електрически автобуси

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 – 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община   чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., „Столичен автотранспорт” ЕАД организира мероприятия по популяризиране на проекта и прaедставянето на новите 22 бр. електрически автобуси Хайгър на 15 ноември от 11 ч. в АП Малашевци, ул. Резбарска №11. и на новите 30 бр. електрически автобуси Карсан на 16 ноември в АП Земляне също от 11 ч.

Научете повече

Нови 52 броя електрически автобуси
 

Последни новини

ОБЯВА

Отдава под наем „Обособена част от  хале „Мерцедес” с вътрешни стаи за операторите с площ в цялост 580 кв.м. в АП „Дружба”

Атракционна линия по случай 01-ви юни

„Столичен автотранспорт” ЕАД ще зарадва всички деца, родители и гости

Атракционен превоз за нощта на музеите

За "Нощта на Музеите" на 18 май ще се движи ретро автобусна линия

Временна автобусна линия № 82А

От 14.05.2024 г. до 12.06.2024 г. се разкрива  временна  автобусна линия № 82А

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.