(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

„Столичен автотранспорт“ ЕАД извършва  над 50 % от маршрутния пробег на целия масов градски транспорт в столицата (трамваен, тролейбусен, метро, други автобусни оператори). „Столичен автотранспорт“ ЕАД е член на UITP – Международна асоциация за обществен транспорт – Брюксел.

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси

да назначи водачи на автобуси с категория D, на пълно и непълно работно време.

Предлагаме: отлично възнаграждение, осигуряване – втора категория труд и много други придобивки.

Телефон: 0882 12 16 82

ЗА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:

Научете повече


ЗА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:

Научете повече

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси
Използване на градски транспорт

Използване на градски транспорт

Използването на градски транспорт може да бъде по-икономично отколкото поддържането на личен автомобил, включително разходи за гориво, паркиране и поддръжка.
Трафик и паркиране: Градските транспортни системи могат да помогнат в намаляването на трафика и проблемите с паркирането, като намаляват броя на индивидуалните превозни средства на пътищата.
По-голяма мобилност: Градският транспорт предоставя възможност за лесно и бързо преминаване през града, без необходимостта от търсене на паркинг или преминаване през трафик.

Градският транспорт предоставя възможност за лесно и бързо преминаване през града, без необходимостта от търсене на паркинг или преминаване през трафик.

Избери дестинация

Нови 52 броя електрически автобуси

Нови 52 броя електрически автобуси

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 – 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община   чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., „Столичен автотранспорт” ЕАД организира мероприятия по популяризиране на проекта и прaедставянето на новите 22 бр. електрически автобуси Хайгър на 15 ноември от 11 ч. в АП Малашевци, ул. Резбарска №11. и на новите 30 бр. електрически автобуси Карсан на 16 ноември в АП Земляне също от 11 ч.

Научете повече

Нови 52 броя електрически автобуси
 

Последни новини

Атракционен превоз за нощта на музеите

За "Нощта на Музеите" на 18 май ще се движи ретро автобусна линия

Временна автобусна линия № 82А

От 14.05.2024 г. до 12.06.2024 г. се разкрива  временна  автобусна линия № 82А

Промяна в маршрута на линия № 413

От 07.05.2024г. Автобусна линия № 413 се удължава до ж.п. гара „София Север“

Удължено работно време за Великден

„Столичен автотранспорт“ ЕАД  организира нощно движение на автобусни лини с № № 72, 83 и 85

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.