(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД търси

да назначи водачи на автобуси с категория D, на пълно и непълно работно време.

Предлагаме: отлично възнаграждение, осигуряване – втора категория труд и много други придобивки.

Телефон: 0882 12 16 82

ЗА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:

Научете повече


ЗА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:

Научете повече

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.