За компанията

                    

Както знаете, през 2015г. се проведе открита проце

"Столичен автотранспорт" ЕАД съществува като самостоятелно общинско търговско дружество от 1999 год. При основаването му целият автобусен транспорт на Столицата е общински и в дружеството в

За гарантиране на покритието на разписанията в час пик по експлоатационен план – делнично зимно разписание за 2017 год. Дружеството осигурява ежедневно 466 автобуса, от които 211 броя 18 метрови и 255 броя