"Столичен  автотранспорт"  ЕАД  извършва  услуги,  свързани  с експлоатацията и сервиза на автобуси.

При нас можете да наемете автобус за Вашата екскурзия или друг специален случай на територията на столицата.

Телефони за контакт:

За случаен, специален и атракционен превоз:
адрес и телефон за връзка:
София, ул. "Житница" № 21, e-mail: specialni.prevozi@sofiabus.bg
тел.: (02) 955-90-19 - Д. Янкова.

 

За реклама:
email: reklama@sofiabus.bg
моб.тел.: 0888 0888 12 Красимир Станимиров

За всички останали услуги:
поделение "Земляне" -
                  секретар: 02 / 855-61-57

поделение "Малашевци" -
                  секретар: 02 / 945-29-27

поделение "Дружба" - 
                  секретар: 02 / 973-25-52