Обществени поръчки

22. 3. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на възли, детайли и др. изделия за автобуси по 10 обособени позиции".
19. 2. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Периодични доставки на автомобилни стъкла".

11. 2. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови газови съчленени автобуси и специализирано оборудване към тях".

5. 2. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Абонаментно техническо обслужване на микропроцесорни системи и устройства, както и системно обслужване на инсталираните операционни системи и офис пакети, собственост на ‘Столичен автотранспорт’ ЕАД и поделенията му".

22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Периодични доставки на автомобилни стъкла".
22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Ремонт на елементи от електрическото и електронното оборудване на автобуси".
22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на релета за автобуси".
22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на метални изделия".
22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на изделия за спирачната, горивната и хидравличната системи на автобуси".
22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на гумени и металогумени изделия за автобуси".