Обществени поръчки

17. 10. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на технически газове".

17. 10. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на почистващи препарати и материали".
19. 8. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по три обособени позиции".
15. 8. 2013

"
Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА АКУМУЛАТОРИ".
 
12. 7. 2013

"
Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА АВТОБУСИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ".
12. 7. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА 'СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ' ЕАД".

17. 6. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на натурална минерална вода".

5. 4. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилни гуми".

3. 4. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на хидравлични помпи за компресор за сгъстен природен газ" – 2 бр.

2. 4. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Еднократен ремонт на компресорна група за сгъстен природен газ".