Обществени поръчки

11. 12. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Възстановяване на детайли за автоматични предавателни кутии".
11. 12. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Изработване на детайли за автоматични предавателни кутии".
11. 12. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Изработване на шумозаглушители за автобуси".
6. 12. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за автобуси по 5 обособени позиции".
2. 12. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на автобуси по 2 обособени позиции".
 
25. 11. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Възстановяване на детайли за автоматични предавателни кутии".
25. 11. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Изработване на детайли за автоматични предавателни кутии".
25. 11. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Изработване на шумозаглушители".
4. 11. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови автобуси и специализирано оборудване към тях".
17. 10. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " 'Ремонт на възли и агрегати за автобуси' по 12 обособени позиции".