Обществени поръчки

23. 4. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Периодични доставки на автомобилни стъкла по две обособени позиции".
23. 4. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на метални изделия".
23. 4. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на релета за автобуси".
23. 4. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на лакобояджийски материали и консумативи".
20. 2. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Ремонт на компресорен модул за сгъстен природен газ".
30. 1. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на гумени и металогумени изделия за автобуси".
28. 1. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Изработване на шумозаглушители за автобуси"
30. 12. 2013

"Столичен автотранспорт" ЕАД
 обявява процедура по договаряне без обявление за "Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане на Автоматизираната GPS-система за управление и контрол на автобусния транспорт" /АСУКАТ/.
18. 12. 2013

Обособена позиция № 1: "Доставка на филтри за Мерцедес-Конекто, МАН, ВМС, Тедом и хидравлични"; Обособена позиция № 2: "Доставка на пневморесьори за автобуси"

16. 12. 2013
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за"Ремонт на кормилен механизъм за автобуси".