Обществени поръчки

13. 11. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява процедура по договаряне без обявление за възлагането на поръчка с предмет: „Периодични доставки на антифриз за автобуси”

 

30. 6. 2014
 
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на натурална минерална вода".
27. 6. 2014

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД"

27. 6. 2014

 "Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилни гуми".

24. 6. 2014

  "Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка и доставка на униформено облекло за водачите на автобуси в "Столичен Автотранспорт" ЕАД"

23. 6. 2014

 "Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на горивонагнетателни помпи за автобусни дизелови двигатели".

20. 6. 2014

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на лагери търкалящи"

19. 5. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на човешките ресурси и документооборот в 'Столичен Автотранспорт' ЕАД".
23. 4. 2014
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за"Доставка на изделия за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси"