Новини

8. 10. 2018

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да притежава свидетелство за управление на МПС от категория D;
2. Да притежава удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници, съгласно наредба 41 от 04.08.2008 г. на Минис...

30. 8. 2018

 „Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява:

1. Обучение за категория „Д”.
2. Провеждане на изпит по теория и управление.
3. Психологическо изследване и издаване на УПГ
4. Курс за професионална компетентност, съгласно Наредба № 41 на
на МТИТС – начално обучение и изпит /тест/.
„Столичен...
10. 7. 2018

 О Б Я В А

 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за О...
10. 7. 2018
 О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредб...
10. 7. 2018
 О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредб...
19. 1. 2018
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)
 
...
5. 10. 2017
         Обявяваме, че „Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „Д” на кандидати за заемане на длъжността „Водач на автобус” в „Столичен автотранспорт” ЕАД. ...
16. 9. 2017

 За да видите програмата на събитието моля кликнете ТУК

12. 5. 2017
            Обявяваме, че „Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „Д” на кандидати за заемане на длъжността „Водач на автобус” в „Столичен автотранспорт” ЕАД.
...