Новини

27. 2. 2023

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публич...

19. 12. 2022

 

ОБЯВА...

4. 11. 2022

 

ОБЯВА 

...

30. 9. 2022

 

ОБЯВА

 ...

12. 8. 2022

 

ОБЯВА

 

 

„Столичен Автотран...

18. 5. 2022

 

О Б Я В А

 

...
10. 1. 2022

 „Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35  и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т.5 от Решение № 1...

20. 8. 2021

 

Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35  и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в...