Обществени поръчки

 
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на натурална минерална вода".
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на ч
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за"Доставка на изделия за въздушната, спирачната,
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Периодични доставки на автомобилни стъкла по две обособени позиции".
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на метални изделия".
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на релета за автобуси".
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на лакобояджийски материали и консумативи".
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Ремонт на компресорен модул за сгъстен природен газ".
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на гумени и металогумени изделия за автобуси".