(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Начало

„Столичен автотранспорт“ ЕАД извършва  над 50 % от маршрутния пробег на целия масов градски транспорт в столицата (трамваен, тролейбусен, метро, други автобусни оператори). „Столичен автотранспорт“ ЕАД е член на UITP – Международна асоциация за обществен транспорт – Брюксел.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.