Услуги

Извършване на транспортни услуги - случайни, специализирани и атракционни превози в рамките на град София.

При нас можете да наемете автобус за превоз на територията на столицата на следните цени за 1 км пробег

"Столичен автотранспорт" ЕАД извършва услуги свързани с експлоатацията и сервиза на автобуси. Цените са в сила от 01.06.2011 г.

Телефони за контакт:
поделение "Земляне