Услуги

Извършване на 3 вида специализирани транспортни услуги - случайни, специални и атракционни превози в рамките на град София.
Дружеството е лицензирано в извършване на специализирани превози единствено на лица над 18

"Столичен автотранспорт" ЕАД извършва услуги свързани с експлоатацията и сервиза на автобуси. Цените са в сила от 01.06.2011 г.

Телефони за контакт:
поделение "Земляне