Обществени поръчки

14. 2. 2012

                                                                                       До
                                                                                                           ВСИЧКИ ЛИЦА
ПОКАНА

За участие в процедура за избор на изпълнител на
доставка на канцеларски консумативи

"Столичен автотранспорт" ЕАД, гр. София, ул. "Житница" № 21, тел: (02) 955 52 95 на основание чл. 2 б и чл. 2 в, ал. 1 от НВМОП и Заповед № РД  09‑20 / 14.02.2012 г. на Изпълнителния директор

30. 1. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка за "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на 'Столичен автотранспорт' ЕАД".