Обществени поръчки

16. 7. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "ДОСТАВКА НА ЛАГЕРИ ТЪРКАЛЯЩИ".
16. 7. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОБУСИ" - две обособени позиции
16. 7. 2012

парокотелна централа; разпределителен газопровод извън поделението; газопровод, газови съоръжения и инсталации, газорегулаторен и газоизмервателен пункт и табла и горивни уредби на територията на поделението

16. 7. 2012

Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси 'ВМС 220 SLF' "; Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии 'ZF' "; Обособена позиция № 3: "Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии 'МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ' "

29. 6. 2012

"Доставка на добавка за дизелово гориво"

 
"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на добавка за дизелово гориво".
29. 6. 2012

"Ремонт на кутия кормилна за автобуси"
 

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Ремонт на кутия кормилна за автобуси".
28. 6. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ".
19. 5. 2012

"Доставка на лятно униформено облекло за водачите на автобуси"

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на лятно униформено облекло за водачите на автобуси".

25. 4. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ 'МЕРЦЕДЕС' ".
2. 3. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ 'MAN SG 262', 'MAN SL 232' И 'ЧАВДАР 141' ".