Обществени поръчки

22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на лакобояджийски материали и консумативи".
22. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на добавка за дизелово гориво".
14. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява процедура по договаряне без обявление за "Доставка на природен газ за нуждите на поделенията на 'Столичен автотранспорт' ЕАД на територията на град София".
14. 12. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява процедура по договаряне без обявление за "Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане на Автоматизираната GPS-система за управление и контрол на автобусния транспорт" /АСУКАТ/.
14. 11. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на възли за газовото оборудване на автобуси, работещи с CNG".

14. 11. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Ремонт на възли за газовото оборудване на автобуси, работещи с CNG".

14. 11. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД обявява публична покана за "Доставка на добавка за дизелово гориво".

29. 8. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Ремонт на възли за газовото оборудване на автобуси, работещи с CNG".
29. 8. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява публична покана за "Доставка на възли за газовото оборудване на автобуси, работещи с CNG".
29. 8. 2012

"Столичен автотранспорт" ЕАД
обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД ОТ ПРОТИВОПРАВНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ".