Новини

 

Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35 

Уважаеми Столичани,

Имаме удоволствие


„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основани

 „Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основа

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 36, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕД

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 36, ал. 1

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2

 „Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НРУТДУПСОТД” на СОС и решение № 1, т.2 и т.5  по Протокол № 212 от 13.11.2019 год.