Добре дошли

на страницата на "Столичен автотранспорт" ЕАД 

На основание Решение на Столичен общински съвет № 55 по Протокол № 42 от 09.10.2002 г, с Решение на Софийски градски съд от 06.12.2002 г, акционерното дружество със 66% общинско участие “СКГТ-Автотранспорт”АД се преобразува в Еднолично акционерно дружество “Столичен автотранспорт” ЕАД, със 100 % акции собственост на Столична община. Дружеството е наследник на дългогодишната традиция на градския автобусен транспорт в гр. София, започнала през 1935 год. който от 1950 год. е на директно подчинение на Столична община.

Актуално

Автобусите Yutong

Както знаете, през 2015г. се проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на 110 нови единични дизелови автобуси с възложител Столичен Автотранспрот ЕАД, с цел подмяна на остарелите и амортизирани автобуси в София и продължение на програмата за подобряване на въздуха в столицата.
                                            
                         Прочети повече